בני בנימין 13ב' - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס ממוקם ברחוב בני בנימין 13ב', בחלק הצפון מרכזי של העיר הרצליה.
רחוב בני בנימין מהווה רחוב דו סטרי המחבר בין רחוב הנדיב בדרום לרחוב נתן אלתרמן בצפון. הסביבה הקרובה מאופיינת בבניה רוויה ותיקה למגורים.
הפיתוח הסביבתי מלא.
חלקה 54 בגוש 6528 בשטח רשום של 2,015 מ"ר, בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן. על החלקה 2 בנייני מגורים בני 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת. לכל בניין 2 כניסות, סה"כ 4 כניסות. בכל קומה טיפוסית 2 דירות, סה"כ 6 יח"ד לכניסה. הנכס הנדון הינו דירת מגורים בת 3 חדרים בשטח של כ- 76 מ"ר. הדירה ממוקמת בבניין ב', בבניין המערבי - עורפי, בחדר המדרגות המזרחי, בקומה ב' (יח"ד מערבית בקומה). 
  • שווי: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף