בן יהודה 190

מבנה וותיק הבנוי בקיר משותף עם חלקה 86 הצמודה מדרום. המבנה כולל 2 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע מסחרית ומרתף חלקי, הכולל קירות גלויים. בקשה מס' 0894-2017 הינה לתוספת קומות ויח"ד, וסה"כ במצב חדש 7 קומות וחדר יציאה לגג מעל מרתף, עבור 13 יח"ד ויחידה מסחרית, בשטח עיקרי של 076,1 מ"ר. 

חלקה 87 בגוש 6901 ממוקמת בצדו המזרחי של רחוב בן יהודה. החלקה בשטח רשום של 262 מ"ר, צורה רגולרית הכוללת חזית ברוחב של כ- 12 מ' לרחוב בן יהודה ועומק של כ- 22 מ'. שיפוע הקרקע יורד לכיוון פנים החלקה. 

הסביבה הינה החלק הצפוני של מרכז תל אביב. בסביבה מבני מגורים וותיקים בני 3 עד 5 קומות לצד מבני מגורים חדשים. רחוב בן יהודה הינו ציר מרכזי עם תנועה ערה של כלי רכב פרטיים, ציבוריים ומסחריים. הנכס הנדון ממוקם בחלקו הצפוני של הרחוב, סמוך לפינת רחוב ז'בוטינסקי, מחוץ לתחום הכרזת אונסק"ו ל"עיר הלבנה". הפיתוח הסביבתי מלא.
 
  • שווי: 22,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
בשל בניה מעל מבנה קיים חושב ע"י הצדדים מקדם הפחתה, 0.9 בשומת המשיבה ו- 0.8 בשומת המבקש.
אני מקבל כי יש מקום להפחתה הנובעת ממיקום הזכויות כחלק ממבנה קיים היוצר אילוצים. בשל גורם זה אני מקבל את מקדם ההפחתה שקבע שמאי המשיבה.
לענין הדרישה להשתתפות בקרן חניה עבור 11 מקומות חניה נדרשים לפי התקן.
לבקשתי, הציג שמאי המבקש את דרישת התשלום שהתקבלה על סך כ- 540,000 ₪ וטען כי יש לקזז זכום זה בהתאם לפסיקה עדכנית. בתגובה השיב שמאי המשיבה כי אין להפחית את תשלום הכופר מגובה ההשבחה מבלי לפרט את נימוקיו. בהתאם לעמנ (ת"א) 16-05-2152 ועדה מקומית לתכנון ובניה בת ים נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, נקבע כי ניתן לקזז תשלום כופר חניה מהיטל ההשבחה. בהתאם יקוזז סך זה מגובה ההשבחה.

לעיון בפסיקה