בן יהודה 16 - 8,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
נשוא השומה הינה חלקת קרקע עליה בנוי בניין מגורים ותיק בבניה רוויה, הידועה כחלקה 479 בגוש 6538, רח' בן יהודה 16 במרכז העיר הרצליה.
רחוב בן יהודה משתרע מצפון לדרום ומחבר את רחוב העצמאות בצפון עם רחוב רבי עקיבא בדרום. הרחוב עובר במקביל וממזרח לרחוב בן גוריון וחוצה/נפגש, בין היתר, עם הרחובות רמב"ם, הבנים, אוסישקין, הירש, ארלוזורוב, ההסתדרות, ברנר, דוד רזיאל, ביל"ו וא.ד. גורדון.
הנכס מצוי מעברו המערבי של הרחוב בחלקו הצפוני, בקטע שבין מפגש הרחוב עם רחוב הבנים מצפון ולמפגש הרחוב עם רחוב הירש בדרום, בו הרחוב הינו דו סטרי.
סביבת הנכס הקרובה מאופיינת בעיקרה בבנייני מגורים ותיקים בני 3-2 קומות על עמודים, מעברו המזרחי של הרחוב, בסמיכות מיידית לנכס הנדון, קיימת בעיקר בנייה של בתים צמודי קרקע ותיקים. ממערב לנכס במרחק של כ- 60 מ' מצוי מתחם של מבני ציבור ושטחים פתוחים מגוננים הכולל, בין היתר, את מוזיאון הרצליה לאומנות ואת בית משפט השלום בעיר.
בסביבה קיים פיתוח עירוני מלא. הטופוגרפיה באזור בעלת שיפוע קל היורד מצפון לכיוון דרום. 
תיאור חלקה 479 בגוש 6538: שטח החלקה הרשום הינו 979 מ"ר, בצורה רגולארית, דמוית טרפז.
על שטח החלקה בנוי בניין מגורים ותיק בן שתי קומות מגורים וקומת גג חלקית מעל קומת עמודים מפולשת חלקית הכוללת, בין היתר, מבואת כניסה, שטחים משותפים וחניה למספר כלי רכב.
הבניין בנוי מבניה קשיחה, בטון ובלוקים, עם גג שטוח מבטון.
הבניין הקיים נבנה לפני כ- 45 שנה, כולל 2 יח"ד בכל קומה, ובסה"כ 4 יח"ד.


 
  • שווי: 8,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה