בן גוריון 36 - 5,000 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא השומה, הידועים כחלק מחלקה 123 בגוש 6426, ממוקמים בפינת הרחובות בן גוריון ורוטשילד, במרכז כפר סבא.
רחוב בן גוריון מקביל מדרום לרחוב ויצמן. תחילתו ממזרח ברחוב תל חי וסיומו במערב ברחוב סוקולוב. רחוב בן גוריון מאופיין בתנועת כלי רכב דו-סטרית. רחוב רוטשילד נמשך מצפון לדרום, תחילתו מצפון ברחוב הכרמל וסיומו מדרום ברחוב הצברים, בסמוך לכביש מס' 531. רחוב רוטשילד מאופיין בתנועת כלי רכב חד-סטרית.
המקרקעין ממוקמים בסמוך לקרן הדרום-מזרחית של מפגש הרחובות בן גוריון ורוטשילד. הסביבה מאופיינת בבתי מגורים בבנייה רוויה לצד מרכז מסחרי שכונתי ומבני ציבור. הפיתוח הסביבתי מלא.
החלקה בשטח רשום של 770 מ"ר, בעלת צורה מלבנית, פונה בחזית צפונית לרחוב בן גוריון, וחזית מערבית לרחוב רוטשילד. מדרום לחלקה מבנה מגורים בן 5 קומות אשר חזיתו הצפונית (הפונה לנשוא השומה) בנויה בקו בניין אפס.
בתחום החלקה מבנה מגורים וותיק בן שתי קומות. בנוסף בנויים בקומת הקרקע, כחלק מהמבנה, מחסן בשטח של 86 מ"ר ומוסך בשטח של 44.34 מ"ר. המבנה הינו מבנה וותיק אשר הוקם באמצע שנות ה-50 'של המאה הקודמת. המבנה בנוי קונסטרוקצית בטון ובלוקים וגג בטון שטוח. 
קביעות שווי:
  • ערך: 5,000 ש"ח למ"ר מבונה