ביריה 10

נשוא השומה תת חלקה 2 בשטח רשום של 401 מ"ר, מהווה מגרש בניה מבונה בבית מגורים צמוד קרקע בנוי בשתי קומות מעל קומת מרתף, בחלק הצפוני של החלקה. 
המבנה בנוי בהיתר בניה משנת 2006 והיתר שינויים משנת 2007, בנוי בטון ולבנים מחופה טיח, הגג חלקו בטון שטח עם סקיילייט, וחלקו האחר תקרת אבץ מקומרת. קומת המרתף בשטח של כ- 98 מ"ר, לקומת המרתף כניסה חיצונית בנוסף לגרם מדרגות פנימי מקומת הקרקע. 
קומת הקרקע בשטח של כ- 131 מ"ר (שטח מגורים וחניה מקורה הצמודה למבנה). קומה א' בשטח של כ- 104 מ"ר וכוללת חלל כפול במרכז הבית ומתחת לסקיילייט. ניכר כי הבית נבנה על פי תכנון ועיצוב מודרניים הכוללים חללים במבנה ותאורה טבעית הנשקפת מחלונות וויטרינות המותקנות בדירה. 
​בעת הביקור בנכס הבית היה בתהליך של שיפוץ כללי.

הנכס נשוא השומה מהווה חלק מחלקה 183 בגוש 6638, ששטחה הרשום 631 מ"ר, המבונה במבנה דו משפחתי צמוד קרקע הבנוי בקיר משותף, רחוב ביריה 10 שכונת "רמת החייל", תל אביב.
שכונת "רמת החייל" הממוקמת בחלק הצפון מזרחי של העיר הינה שכונה יוקרתית ומבוקשת, מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע ותיקים וחדשים לצד מבנים בבניה רוויה, הפיתוח הסביבתי מלא.
רחוב ביריה הינו רחוב קשתי פנימי ושקט שמוצאו וסיומו ברחוב הגולן, נשוא השומה מצוי בחלקו הצפוני של הרחוב ומעברו המזרחי.
חלקה 183 בשטח של 631 מ"ר, צורתה טרפזית, החזית המערבית לרחוב ביריה באורך של כ- 23 מ', העומק כ- 25 מ', טופוגרפית הקרקע משתפלת ממערב למזרח.
 
  • שווי: 14,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה