ביאליק 18- 2,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה חלקה הממוקמת בעורף ביאליק 18, ועליה מבנה חד קומתי ותיק, במרכז העיר כפר סבא.
האזור מאופיין בבניה רוויה בקומות אשר תפסו מקומם של מבנים צמודי קרקע ותיקים. כיום לא קיימת גישה סלולה לחלקה. קיימת דרך חלקית המסתעפת מרחוב הרצל מערבה (רחוב ההשכלה) שאינה מגיעה עד חזית החלקה.
קביעות שווי:
  • ערך: 2,500 ש"ח למ"ר מבונה