הנכס הנדון מהווה חלקה בנויה המצויה מעברו המזרחי של רחוב בורוכוב ברעננה.
רחוב בורוכוב הינו רחוב דו סטרי המסתעף מרחוב אחוזה צפונה עד רחוב ויצמן.
הסביבה מהווה צפון מזרח העיר רעננה, המאופיינת ברובה בבנייה צמודת קרקע וותיקה לצד בתים חדשים ברמת גמר טובה.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 137 בשטח רשום של 872 מ"ר, בעלת צורה מעין טרפזית, עם חזית מערבית לרחוב בורוכוב. בחלקה קיימים הפרשי גובה והיא מוגבהת ממפלס הרחוב. על החלקה קיים בית מגורים דו משפחתי וותיק הכולל שתי יחידות דיור צמודות קרקע, בשטח כולל של כ- 225 מ"ר. בית המגורים בנוי שלד בטון, קירות בלוקים, טיח מותז וגג רעפים. רמת הגמר החיצונית תואמת את גילו.
קביעות שווי:
  • ערך: 10,500 ש"ח למ"ר מבונה