ארלוזורוב 84

הנכס מהווה דירה צפון מזרחית, הממוקמת בקומה רביעית, יחד עם דירה נוספת. בדירה, חדר מגורים ומטבח שהוקם בתחום המרפסת, חדר שינה וחדר רחצה, סה"כ 51 מ"ר לפי חשבון הארנונה. 

חלקה 261 בגוש 6215 מהווה חלקה רגולרית בשטח 576 מ"ר וחזית צפונית באורך 18 מ' לרח' ארלוזרוב. 
על החלקה קיים בניין מגורים ותיק, הכולל שני אגפים. האגף החזיתי כולל 4 קומות מעל קומת קרקע חלקית ובאגף העורפי 4 קומות מעל קומת מרתף, אשר לאור השיפוע הקיים במגרש, ממוקם ברובו מעל 6 פני הקרקע. בבניין 17 יח"ד הממוקמות ב"ספליט", 2 דירות בכל חצי קומה והוא כולל שימוש למשרד בקומת המרתף, עם כניסה חיצונית משביל בחצר. מהקומה העליונה קיימות מדרגות המשמשות לעלייה למפלס הגג המשמש כגג למטרות שירות והוא כולל מתקני מיזוג אויר ודודי שמש.
 
  • דרישת שמאי ועדה: 24,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה!

בתכנית 3616 א' נקבע שבתוספת בנייה בבניין הבנוי במפלסים, תותר השוואת גבהים בתנאים. מאחר שבנכס קיימת דירת גג בהיתר, קיבלתי את עמדת שמאי המשיבה לכך ששטח התוספת לפי הוראות התכנית יכלול השלמת הבנייה בקומת הגג, לפי שטח קומה טיפוסית + קומה חלקית בתכסית 65% משטח הגג.
בהתחשב בשטחים הקיימים המופיעים בבקשה להיתר, התכנית מקטינה את הזכויות למימוש בנכס, שהתאפשרו במצב קודם לפי תמ"א 38/3 א' וגם בהשוואה למדיניות התכנון של הועדה המקומית כפי שנקבעה טרם הפקדתה. לאור האמור לעיל,
מסקנתי היא שתכנית 3616 א' לא הוסיפה זכויות בנכס ולכן היא אינה משביחה אותו. משכך, לא מצאתי שיש צורך לדון ביתר טענות הצדדים. 

לעיון בפסיקה