ארלוזורוב 8

נשוא השומה הינה דירה בקומה שלישית בבנין מגורים ותיק בשוליו המערביים של הצפון הותיק של העיר תל אביב.
הסביבה המשתרעת מערבית לרחוב דיזנגוף, בסמוך לרחוב הירקון וחוף הים, מאופיינת בבינוי ותיק של 3 - 4 קומות מעל קומות עמודים חלקיות.
החלקה הנדונה ממוקמת בצומת הרחובות ארלוזרוב ואדוארד ברנשטיין. רחוב ארלוזרוב הינו ציר תנועה ראשי באזור. רחוב ברנשטיין הינו רחוב פנימי.
הבנין אשר נבנה לפני למעלה מ- 60 שנה, כולל קומת קרקע חלקית, 3 קומות וקומת גג חלקית. הדירה נשוא השומה הינה הצפון מערבית בקומה השלישית.
  • שווי: 30,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה!

 

לעיון בפסיקה