ארלוזורוב 25 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
חלקה 118 בגוש 6539 בשטח קרקע של 1,041 מ"ר.
החלקה בעלת צורה רגולרית דמוית טרפז ישר זווית. פני הקרקע גבוהים ממפלס הרחוב. על החלקה בנוי בניין מגורים ותיק בן 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת.
הבניין כולל 12 דירות, 4 דירות בכל קומה טיפוסית. לבניין ניתן היתר לעיבוי ותוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38.
הנכס ממוקם בשוליים הדרומיים של מרכז העיר הרצליה.
הסביבה מאופיינת בבנייני מגורים ותיקים בני 3 קומות מעל קומת עמודים. רחוב ארלוזורוב מהווה עורק תנועה ראשי אשר תחילתו ברחוב בן גוריון במערב וסופו בשדרות ירושלים במזרח.
החלקה גובלת מצפון בגינה ציבורית.
הפיתוח הסביבתי מלא.
 
  • שווי: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה