הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה המצויה מעברו הצפוני של רחוב אלקלעי ברעננה.
רחוב אלקלעי הינו רחוב דו סטרי המסתעף מרחוב אבן גבירול עד רחוב מגדל, דרומית לרחוב ויצמן.
הסביבה מהווה צפון מזרח העיר רעננה, המאופיינת ברובה בבנייה צמודת קרקע וותיקה לצד בתים חדשים ברמת גמר טובה.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 224 בשטח בשטח רשום של 1,088 מ"ר, בעלת צורה מעין מלבנית, עם חזית דרומית לרחוב אלקלעי. הנכס הנדון מהווה את המחצית המזרחית של החלקה.
על המחצית המזרחית של החלקה קיים בית מגורים חד קומתי וותיק, בבינוי דו משפחתי (קיר משותף עם המחצית המערבית) בשטח בנוי של כ- 60 מ"ר.
קביעות שווי:
  • ערך: 10,500 ש"ח למ"ר מבונה