אלפסי 27 - 4,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 2, חלקה 309 בגוש 7654, ממוקם בחלק הדרומי של החלקה וכולל בית מגורים צמוד קרקע ותיק, בבית דו משפחתי משותף ברח' אלפסי 27, שכונת קרית שז"ר בעיר רעננה.
רח' אלפסי הינו רח' פנימי המסתעף מרח' קרן היסוד בצפון ומסתיים ברח' ההגנה בדרום. הנכס הנדון ממוקם בחלק הצפוני של הרחוב והוא בעל חזית מזרחית לרחוב.
החלקה הנדונה דמוית מרובע, רוחב חזית החלקה כ- 26 מ', עומקה הממוצע כ- 24 מ' ושטחה הכולל הינו 621 מ"ר. כאמור, על החלקה בנוי בית משותף, דו משפחתי ותיק כאשר הנכס הנישום מהווה את תת חלקה 2 ,הממוקם בחלק הדרומי של החלקה.
הפיתוח מלא וכולל בין היתר, כבישים סלולים, תשתיות חשמל, מים, תאורת רחוב, ביוב וכיוצ"ב.
הבניה האופיינית בסביבה הינה צמודת קרקע, חד ודו קומתית, ותיקה ברובה.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,000 ש"ח למ"ר מבונה