הנכס נשוא השומה הינו מגרש מס' 2052 הממוקם בחלק הדרום מערבי של השכונה. צורת המגרש כריבוע. שטח המגרש 3,915 מ"ר ומתוכנן לבניית 43 יח"ד בבניה רוויה.
הנכס מהווה מגרש לבניה רוויה כחלק מתכנית מס' רע/2015, החלה על חטיבת קרקע הממוקמת בעברו הצפוני של רחוב ויצמן, בקטע שבין רחוב עתידים ועד דרך כפר נחמן בשכונת נווה זמר בצפון העיר רעננה. המתחם מבונה ברובו, לרבות הפיתוח הסביבתי, וממוקם בין שתי שכונות ותיקות, קריית בן צבי (רסקו) ממזרח וקריית שרת ממערב. 
קביעות שווי:
  • ערך: 884,000 ש"ח קרקע ליח"ד