אלוף אלון יגאל 24 - 8,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
הנכס מושא הדיון, המהווה בניין מגורים ותיק בגובה 3 קומות על עמודים. הבניין העורפי מהווה בניין מגורים ותיק, שבמועד הביקור בנכס נמצא כי הושלמו בו עבודות החיזוק וההרחבה לפי תמ"א 38.
חלקה 230 בגוש 6532 מהווה חלקה רגולרית בשטח 1,617 מ"ר עם חזית צפונית לרח' אלוף יגאל אלון. על החלקה קיימים שני מבני מגורים ותיקים. הבניין בחזית הרחוב, הוא 
הנכס מהווה בניין מגורים ותיק בחזית החלקה, הכולל 15 יח"ד בגובה 3 קומות מעל קומת עומדים מפולשת ומרתף הכולל מקלט. הגישה לבניין מתבצעת ברכב מרח' אלוף יגאל אלון בשביל סלול חלקית במצב תחזוקה ירוד. לבניין שתי כניסות: קדמית - למבנה הכולל 3 יח"ד בקומה סה"כ 9 יח"ד ועורפית - למבנה הבנוי עימו בקיר משותף וכולל שתי יח"ד לקומה, סה"כ 6 יח"ד. חלק מקומת העמודים המפולשת סגורה בחזית הנכס לרחוב וכוללת תיבת דואר נפרדת. חצר הבניין כוללת צמחיה ותיקה ושביל כניסה מרוצף לדלת כניסה הכוללת אינטרקום.
​הנכס ממוקם במרכז העיר הרצליה במתחם הכלוא בין רח' גולומב בצפון, רח' הדר במזרח, רח' סוקולוב בדרום, ורח' בני בנימין במערב. רח' אלוף יגאל אלון מהווה ציר תנועה מקומי, דו סטרי המקביל לרח' סוקולוב. סביבת הנכס מאופיינת בבנייני מגורים בגובה עד 4 קומות על עמודים, שטחים פתוחים, גני ילדים בתי כנסת וכיוצ"ב וניכרת בה תנופת בנייה חדשה והתחדשות עירונית. התשתיות בסביבה מלאות ובמצב תחזוקה סביר.
  • שווי: 8,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה