איך מחשבים היטל השבחה לשימוש חורג

קיימות מספר דרכים לחישוב גובה היטל ההשבחה, אולם קיימת דרך אחת בלבד המקובלת ומוסכמת על השמאים המכריעים. להלן הסבר ודוגמא לאופן החישוב המקובל:

בדוגמא שלפנינו מתואר מקרה של מרתף בשטח של 300 מ"ר, הממוקם במרכז תל אביב, בו התקבל אישור לשימוש חורג מאחסנה למועדון, לתקופה של 8 שנים. 

התחשיב המקובל:
מציאת שווי לאחסנה (ידוע בתחום שמאות המקרקעין כ-"מצב קודם") - כ- 2,000,000 ש"ח
דמי שכירות חודשיים המתקבלים מהמועדון - 17,000 ש"ח
היוון דמי השכירות לתקופה של 8 שנים, בשיעור היוון של 9% (שיעור היוון גבוה יותר מגלם סיכון גבוה יותר)- כ- 1,130,000 ש"ח (A) (ניתן לנכות תקופת גרייס).
שווי "מצב קודם" בדחייה ל- 8 שנים בשיעור היוון שנתי של 8.5% - כ- 1,040,000 ש"ח (B) (ניתן לנכות כחודש להחזרת הנכס למצבו המקורי)  
סה"כ שווי "מצב חדש" - כ- 2,170,000 ש"ח (A+B)

תחשיב ההשבחה:
שווי "מצב חדש" - כ- 2,170,000 ש"ח
שווי "מצב קודם" - כ- 2,000,000 ש"ח​
השבחה - כ- 170,000 ש"ח
היטל השבחה - כ- 85,000 ש"ח

ברצוננו להדגיש כי ככל ואופן חישוב גובה היטל ההשבחה בנכס שלכם בוצע בצורה שונה, אנא פנו אלינו בהקדם לצורך בחינת שומת הועדה המקומית ועריכת התנגדות נכונה ומדוייקת.