הנכס הנדון מהווה בית מגורים הכולל 2 קומות מעל קומת מרתף חלקית, הנמצא נמצא ברח' אח''י דקר 27 רעננה. רחוב אח''י דקר ממוקם במתחם התחום שבין רח' בורוכוב לרח' עקיבא, במזרח העיר. הרחוב דו סטרי ושקט ומאופיין בתנועה המשרתת בעיקרה את דיירי הרחוב.
הסביבה מאופיינת כסביבת מגורים שקטה של בתי מגורים צמודי קרקע. הבית בנוי על מחצית הצפונית של חלקה 308 בגוש 6578 ושטחו הבנוי הכולל ברוטו כ- 222 מ"ר. לחלקה צורה רגולרית, דמוית מלבן עם חזית דרומית צרה באורך של כ- 17 מ' לרחוב אח"י דקר, עומקה הממוצע של החלקה כ- 43 מ'.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,300 ש"ח למ"ר מבונה