אחד העם 42 - 7,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה דירת מגורים חזיתית בקומה שלישית, בשטח רשום של 59 מ"ר, כולל מרפסות. בהתאם למדידה גראפית מתשריט המצורף להיתר הבניה שטח הדירה כ-50 מ"ר + כ-21 מ"ר מרפסות. הדירה מחולקת לסלון עם מרפסת סגורה בהמשכו, מטבח עם מרפסת שרות בהמשכו, שני חדרי שינה אחד מהם עם יציאה למרפסת סגורה, חדר רחצה עם מרפסת שרות בהמשכו וחדר שירותים. מצבו הפיזי של המבנה תואם את גילו, הדירה משופצת.
הנכס הנדון מהווה דירה בחלק הצפוני-מערבי בבניין משותף הכולל 2 אגפים וחולש על חלקות 77-76. בתחומן בניין שנבנה בשנת 1963 וכולל 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת ומקלט. בבניין 18 יח"ד עם שתי כניסות, 3 דירות בכל קומה בכניסה. הבניין אינו מצויד במעלית. המבנה בנוי שלד בטון, קירות בלוקים וכולל גג רעפים משופע. בקומת הקרקע חלק מפולש המשמש לחניה.
 
  • שווי: 7,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה