אחד העם 122

הנכס נשוא השומה מהווה מגרש בניה מבונה במבנה מגורים ותיק בן 3 קומות כולל קומת קרקע, הידוע כחלקה 3 בגוש 7439. 
כתובת הנכס רחוב אחד העם 122, מרכז העיר תל אביב-יפו. רחוב אחד העם הינו רחוב חד סטרי שתחילתו בשכונת "נווה צדק" בדרום מערב ומסתיים בכיכר הבימה בצפון מזרח. נשוא השומה ממוקם בחלקו הצפון מזרחי של הרחוב ומעברו המזרחי. 
הסביבה מאופיינת בבנייני מגורים ותיקים וחדשים בני 6-3 קומות, הפיתוח הסביבתי מלא. 
​החלקה בשטח רשום של 480 מ"ר, צורתה מלבן, החזית המערבית לרחוב אחד העם באורך של כ-19 מ', העומק כ-26 מ'. במועד הסיור הבניין אינו מאוכלס ונראה עזוב ומוזנח, כך גם החצר בה קיימת צמחיית פרא.
  • שווי: $1,500 למ"ר קרקע
הובאה בחשבון הפחתה בגין דחייה ומושע.
 

לעיון בפסיקה