הנכס הנדון ממוקם בפינת הרחובות אז"ר והפלמ"ח, בשכונת "אלון", בצפון מזרח רמת השרון.
רחוב אז"ר הינו רחוב דו סטרי המחבר בין שני צירי תנועה מרכזיים בעיר, רחוב סוקולוב ממערב ורחוב אוסישקין ממזרח. רחוב הפלמ"ח הינו רחוב צר המסתעף מרחוב אז"ר לכיוון דרום, עד לרחוב ביאליק.
הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע לצד בניה רוויה.
באזור פיתוח סביבתי מלא.
חלקה 79 בגוש 6416 בשטח 1,001 מ"ר, בעלת צורה דמוית מלבן, עם חזית צפונית צרה לרחוב אז"ר וחזית מזרחית רחבה לרחוב הפלמ"ח. המגרש נשוא ההכרעה מהווה את האגף הצפוני של החלקה ורשום כתת חלקה 1 בשטח 524 מ"ר. 
קביעות שווי:
  • ערך: 0.90 ש"ח למ"ר מבונה