אודות

שמאית מקרקעין מוסמכת רשיון מס' 496 ורשומה בפנקס שמאי המקרקעין משנת 1996, חברה בלשכת שמאי המקרקעין ובאקדמיה לשמאות מקרקעין, חברת ועד בלשכת שמאי המקרקעין, יו"ר הועדה המקצועית לכללי השמאות בלשכת שמאי המקרקעין ונציגת לשכת שמאי המקרקעין בארגון להב (ארגון העצמאים).
בעלת משרד פרטי לשמאות וניהול מקרקעין.
בעבר מנהלת מדור היטל השבחה בעירית הרצליה ושמאית של חברת בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
בעלת תואר מוסמך בחוג לגיאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים (תכנון עירוני), האוניברסיטה העברית ירושלים.
לימודי תעודה - שמאות וניהול מקרקעין, המכללה למנהל, ירושלים - 1994.