אהוד מנור - 866,365 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס הנדון הינו מגרש המיועד לבניית 3 בניינים בבנייה רוויה, בתחום חלקה 20 (לשעבר) בגוש 7661, המהווה חלק מחטיבת קרקע ששטחה כ- 810 דונם, הידועה כמיתחם נוה זמר, בצפון העיר רעננה. הנכס הינו מגרש תמורה מס' 2011 ששטחו 3,663 מ"ר, והוא רשום כיום כחלקה 99 בגוש 7661 ששטחה 3,662 מ"ר. החלקה הינה שלישית מזרחה ממיפגש הרחובות אהוד מנור ונג'ארה (רחוב עתידי). מיתחם נוה זמר ממוקם מצפון לרחוב ויצמן, בין שכונות קרית שרת ממערב וקרית רסקו ממזרח. הקרקע במיתחם שימשה בעבר לחקלאות. המיתחם מיועד להקמת שכונת מגורים חדשה. כיום מבוצעות במיתחם עבודות פיתוח וכן בנייה של בנייני קומות, שחלקם כבר מאוכלסים.
 
קביעות שווי:
  • ערך: 866,365 ש"ח קרקע ליח"ד