אגרון 9 - 2,000 ש"ח למ"ר מבונה

סביבת הנכס מאופיינת כשכונת מגורים ותיקה במרכז כפר סבא המאופיינת במבני מגורים בני 5-7 קומות. סביבת הנכס כוללת פיתוח עירוני מלא.
רחוב אגרון הינו רחוב פנימי ללא מוצא, המקשר בין רחוב ששת הימים לרחוב ויצמן בו תנועת כלי הרכב דלילה.
החלקה שבנדון ממוקמת מעברו המזרחי של רחב אגרון.
שטח החלקה הרשום 1,208 מ"ר ולה צורה מלבנית רגולרית עם חזית לרחוב באורך כ-22 מ'.
מהחלקה מיועדת להפקעה רצועה בשטח 29 מ"ר בחזית לטובת הרחבת הרחוב ובנוסף רצועה בשטח 797 מ"ר בעורף, לטובת שצ"פ. שטח החלקה נטו 224 מ"ר.
על החלקה בנוי בית מגורים חד קומתי ישן.
קביעות שווי:
  • ערך: 2,000 ש"ח למ"ר מבונה