אברהם שטרן 7 - 10,400 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה דירה בקומה רביעית בבנין מגורים בשכונת 'נוה אמירים' שבהרצליה. השכונה, המשתרעת ממערב לציר בן גוריון ומצפון לשטחי רמת השרון, מאופיינת בבניה רוויה.
רחוב אברהם שטרן הינו רחוב פנימי בשכונה. בבנין 9 קומות, 8 קומות בנות 4 דירות לקומה וקומה עליונה כוללת 2 דירות.
הבנין נבנה באמצע שנות ה- 70'. הדירה הנדונה פונה לצפון ולמזרח. הדירה כללה במקור (בהיתר) שטחי מרפסות. 
  • שווי: 10,400 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם מרפסת של 0.5 ומקדם תוספת לבנין קיים של 0.7.
מרכיב מושעא -  0.75.

לעיון בפסיקה