אבן גבירול 37 - 7,500 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
הנכס הנדון ידוע כחלקה 61 בגוש 6534. החלקה בעלת צורה מלבן, עליה בנוי בניין מגורים וותיק בבנייה רוויה בן 2 קומות מעל קומה מפולשת, הכולל 4 יח"ד בכל קומה ובסה"כ 8 יח"ד.
הנכס הנדון ממוקם ברחוב אבן גבירול 37 בהרצליה בשכונת ויצמן, המצוי בין רחוב בן סרוק מנחם ממערב, רחוב ויצמן ממזרח, אבן שפרוט מצפון ורחוב תור הזהב בדרום.
הרחוב מאופיין בבניינים בני 3 קומות על עמודים/קומה חלקית לצד בניה חדישה בבניינים בני 5 קומות מעל קומת עמודים מפולשת.
הפיתוח הסביבתי מלא.
על החלקה ניצב בניין מגורים וותיק המיועד להריסה. הבניין וותיק וכולל 2 קומות מעל קומת עמודים מפולשת. הבניין ממוקם בחזית לרחוב כאשר בסביבתו הולכים ונבנים בתי מגורים בבניה חדשה או בהתחדשות עירונית.
  • שווי: 7,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה