אבן גבירול 22 - 550 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה ממוקם ברחוב אבן גבירול 22, בשכונת שז"ר, הממוקמת במרכז העיר רעננה.
הנכס ידוע כחלק מחלקה 268 בגוש 7654 תת חלקה 1 בשטח רשום של 98.4 מ"ר.
שכונת שז"ר מוגדרת כאזור שקט שמתפתח בעיר רעננה.
נשוא השומה מהווה בית צמוד קרקע דו משפחתי על מחצית מחלקה בשטח של 497.5 מ"ר.
צורת החלקה הכוללת רגולרית בצורת מלבן.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע בני 2-1 קומות.
הפיתוח הסביבתי מלא.
קביעות שווי:
  • ערך: 550 ש"ח למ"ר מבונה