מרבית החייבים בהיטלי השבחה
לא יודעים שיש להם אפשרות
לשלם פחות

יש לכם 45 ימים להתנגד

תנו לנו לעזור לכם

* בהתבסס על ממוצע ההפחתות שערכנו לסכומים דומים

אנחנו מייצגים את הצד שלכם

נגד העירייה והוועדה המקומית

הפחתות וביטולים

הפחתות וביטולים

של היטלי השבחה במליוני שקלים לחברות ולפרטיים

נסיון מצטבר

נסיון מצטבר

של מאות תיקים בהפחתת היטל השבחה

תמיד על זה

תמיד על זה

אנו בקיאים ומעודכנים בפסיקה הרלוונטית


המרכז להיטלי השבחה מנוהל על ידי ז'נט אמיר, שמאית מקרקעין מוסמכת משנת 1996
חברה באקדמיה לשמאות מקרקעין ובלשכת שמאי המקרקעין, לשעבר מנהלת מדור היטל השבחה בעיריית הרצליה