ברוכים הבאים למרכז להיטלי השבחה.

המרכז להפחתת היטלי השבחה פועל בשיתוף פעולה עם משרדי שמאי מקרקעין ומשרדי עורכי דין הבקיאים בפסיקה הרלוונטית העדכנית ומתמחים בהפחתת היטלי השבחה, לצורך צימצום החבות בדרישת היטל ההשבחה לרמה המינימלית האפשרית.